29.11.2023

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. – spoluřešitel projektu
e-mail: sona [tecka] formankova [at] upol [tecka] cz
tel.: 58 563 65 08,
konzultace k projektu ESF úterý 9:45 – 10:10 hod. a pátek 10:25 – 10:45 hod.

Studium a praxe 1987- ukončení oboru tělesná výchova – biologie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PaedDr.) – nástup jako učitelka základní školy
1992 – nástup na Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, odborný asistent, katedra učitelství tělesné výchovy
2001 – ukončení postgraduálního doktorského studia kinantropologie na FTK UP v Olomouci (Ph.D.)
Funkce a členství zástupce vedoucího katedry
1. místopředsedkyně AS FTK
člen komise pro státní závěrečné zkoušky
člen pedagogické komise FTK
člen hlavní inventarizační komise
člen škodní komise
Odborné zaměření základní gymnastika
sportovní gymnastika
didaktika gymnastiky
kondiční a účelová gymnastika
Pedagogické zaměření cvičení ze základní gymnastiky
cvičení ze sportovní gymnastiky
cvičení z kondiční a účelové gymnastiky
cvičení z didaktiky gymnastiky
kurzy lyžování
kurzy turistiky a sportu v přírodě (etapové hry, hry v přírodě, cykloturistika)
Výzkumné zaměření zájmy dětí a mládeže v oblasti pohybové aktivity