29.11.2023

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.prof. PhDr. Hana Válková, CSc. – spoluřešitel projektu
e-mail: hana [tecka] valkova [at] upol [tecka] cz
tel.: 58 563 63 99
konzultace k projektu: čtvrtek 15,30 – 18,00 hod.

Studium a praxe 1965ukončení studia na FF UP v Olomouci – učitelské studium tělesné výchovy a českého jazyka pro školy II. cyklu, nástup jako učitelka na ZDŠ Olomouc, Na hradě
1966 ukončení studia RJ na FF UP
1969 učitelka na učňovské škole, Olomouc
1970 odborná asistentka na katedře tělesné výchovy PdF UP, Olomouc
1971 ukončení studia jednooborové psychologie, FF UP Olomouc
1972 rigorózní zkouška na katedře psychologie FF UP, získání titulu PhDr. v oboru psychologie
1975 vedoucí katedry tělesné výchovy základního školství, PdF UP
1981 získání titulu CSc. v oboru teorie vyučování tělesné výchovy, FTVS UK Praha
1985 jmenování docentem v oboru teorie vyučování tělesné výchovy, FTVS UK Praha
1988 ukončení postgraduálního studia angličtiny, Intex UK Praha
1991 ukončení rozšiřujícího studia speciální pedagogiky-psychopedie, PdF UP Olomouc
1991 docent na katedře tělovýchovně biologických oborů, FTK UP
1992 docent na katedře kinantropologie, FTK UP
1996 vedoucí katedry aplikované tělesné výchovy, FTK UP
2000 habilitace na FTK UP v oboru kinantropologie
2002 jmenování profesorem v oboru kinantropologie
Funkce a členství Členka kinantropologické společnosti
Členka Česko-moravské psychologické společnosti
Členka redakční časopisu Acta gymnica UP
Členka prezidia Českého hnutí Speciálních olympiád
Členka Evropského výboru pro studia European Master Degrese in APA
Předseda rady výzkumu Speciálních olympiád, region Euro/Asia
Věda a výzkum Zaměření na psychologii sportu (osobnost ve sportu, včetně osob se specifickými potřebami), výzkumy v prostředí osob Speciálních olympiád, integrace minoritních skupin v prostředí Tv a sportu.
Zájmy a aktivity Turistika, zahrádka, vnučky
Výuka Psychologie sportu, psychologie nadání, psychodiagnostika, teorie aplikovaných pohybových aktivit, metodika závěrečných prací Bc. a Mgr., DSP v ČJ a AJ
Hlavní publikace Válková,H.& Vute, R.(Ed.):
(1998). Adapted Physical Activities in Central Europe. Monograph of the CEEPUS project SI-001/9697. Olomouc: Palacký University.
Válková,H. (2000).
Skutečnost nebo fikce? Socializace mentálně postižených prostřednictvím pohybových aktivit. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
Kudlacek, M., French,R., Myers, B., Sherrill, C. & Válková, H. (2002).
An inclusion instrument based on planned behavior theory for prospective physical educators. Adapted Physical Activity Quarterly 19(3), 280-299.
Obrusníková,I., Válková, H. & Block, M.E. (2003).
Impact of inclusion in general physical education on students with disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly 20(3), 230-245.
Válková, H. (2003).
History and development. In H. Van Coppenolle, J-C De Potter, A. Van Peteghem, S.Djobova, & K.Wijns, (Eds.) Inclusion and integration through adapted physical activity (pp. 7-15).
Válková, H. (2003).
Inclusion in physical education in school. In H. Van Coppenolle, J-C De Potter, A. Van Peteghem, S.Djobova, & K.Wijns, (Eds.) Inclusion and integration through adapted physical activity (pp. 47-73).