29.11.2023

doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc. – spoluřešitel projektu
e-mail: ferdinand [tecka] mazal [at] upol [tecka] cz
tel.: 58 563 65 16
konzultace k projektu: pondělí 13:00 – 14:00 hod. a 16:30 – 17:25 hod.

Studium a praxe 1972 ukončil PřF, Univerzita Palackého v Olomouci
1980 PhDr. na PřF Univerzita Palackého v Olomouci
1982 FTVS Univerzita Karlova v Praze, trenér I.třídy volejbalu (3 leté studium)
1990 CSc. na FTVS Univerzita Karlova
1996 zkouškou ukončeno roční studium EPICP na The Open University, Herleen
1999 habilitace na FTK Univerzita Palackého v Olomouci
Od 1973/74 pracuje na PdF a FTK Univerzita Palackého v Olomouci
Zahraniční pobyty v rámci kvalifikace: 1980 GCIFKOL Moskva (1 měsíc)
1987 – 1992 spolupráce na projektu UNESCO International Ganes Exchange Project
1992 stáž na LHS a PI University of Umea (4 měsíce) + Project of Namibia
1992 GIH Stockholm (stáž 10 dní)
2004 studijní pobyt na Valdosta State University (1 měsíc)
Přednáškové pobyty ve Švédsku, Belgii, Německu, Rakousku,Francii
Funkce a členství Vedoucí Katedry sportů (od 2006)
Proděkan a funkce z toho vyplývající (oborová rada, komise, poradenství)
Člen komise pro státní zkoušky a komise pro rigorózní zkoušky
Předseda AS FTK, člen AS a člen AS UP
Člen Kinantropologické společnosti
Člen a člen výboru OMEP,(Světová organizace pro předškolní výchovu)
Člen výboru ČADUV (Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání)
Lektor –školitel koordinátorů pro tvorbu ŠVP
Druhý trenér juniorů ČSFR, volejbal,
Trenér volejbalu I. třídy a 3 x mistr ČSR ve volejbalu juniorů UP Olomouc (trenérský post)
Věda a výzkum Sportovní hry, Hra v životě člověka, Pohybové hry a aktivity, didaktika her integrující do vzdělávacích oblastí zejména Člověk a zdraví, e-learning a jeho aplikace ve vzdělávání