29.11.2023

O projektu

Vítáme Vás na stránkách projektu ESF číslo CZ 1.07/2.2.00/18.0011 – Inovace kombinované formy studia bakalářského a magisterského studijního programu „Tělesná výchova a sport“ a jeho učitelských oborů na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci“.

Hlavním cílem projektu je inovace kombinované formy studia stávajícího studijního programu „Tělesná výchova a sport“ a jeho učitelských oborů „Tělesná výchova a sport“, a „Aplikovaná tělesná výchova“ na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. Důraz je kladen na zkvalitnění a dostupnost studijních materiálů pro studenty kombinované formy studia.

Elearningové opory jsou volně k dispozici na adrese http://unifor.upol.cz/ftk/
Uzivatelske jmeno: iksstudent
Heslo: iksstudent

Prioritou bude vytvoření e-learningových opor pro studenty jednotlivých oborů, tvorba výukových materiálů (učební texty, DVD).

Při inovaci jednotlivých oborů dojde k rozšíření nabídky předmětů, které vzhledem k současným trendům důležité v praxi učitele tělesné výchovy. Studijní opory (v e-learningové i tištěné podobě) budou vhodné pro studenty kombinované formy studia pro jejich snadnější a kvalitnější přípravu zvýší se zastoupení nepřímé výuky a samostudia v jejich přípravě.