29.11.2023

E-learningové opory

 1. J. Wittmannová – Sporty CPO
 2. O. Ješina – ZVK
 3. J. Wittmannová-Speciálně pedagogická diagnostika
 4. J. Wittmannová-Poradenská zařízení ve speciální pedagogice
 5. T. Windischová-Historie tělesné kultury
 6. R. Weisser-Plážové sportovní hry
 7. R. Weisser-Fotbal A
 8. T. Vyhlídal-Dlouhodobě nemocní
 9. T. Vrbová-Sociologie
 10. D. Viktorjeník-Teorie a didaktika plavání
 11. D. Viktorjeník & F. Neuls-Plavecká cvičení
 12. D. Viktorjeník & F. Neuls-Plavání 2
 13. D. Viktorjeník & F. Neuls-Plavání 1
 14. R. Vařeková-Základy první pomoci
 15. R. Vařeková-Protidrogová prevence a doping
 16. J. Válek-Teorie a dějiny sportu
 17. Š. Válek-Sportovní specializace 2 -basketbal
 18. D. Tomajko-Baketbal
 19. Z. Svozil-Pedagogika TV a sportu
 20. Z. Svozil-Pedagogika školní TV
 21. Z. Svoboda-Biomechanika sportu
 22. Z. Svoboda Biomechanika
 23. D. Štěrbová-Patopsychologie a sociální patologie
 24. D. Štěrbová-Patopsychologie
 25. J. Štěpán-Úpoly
 26. M. Šafář-Základy psychologie sportu
 27. M. Šafář-Psychotrenink
 28. M. Šafář-Psychosociální výcvik
 29. M. Šafář-Psychologie sportu
 30. M. Šafář-Psychologické aspekty zdraví
 31. M. Šafář-Koučink
 32. M. Šafář-Asertivní výcvik
 33. L. Rybová-Sporty TP
 34. L. Rybová-Somatopedie
 35. P. Reich-Basketbal B
 36. J. Novák-Ochrana obyvatelstva
 37. F. Mazal-Pohybové hry
 38. F. Mazal-Hra v životě člověka
 39. I. Machová-Trénink osob s TP
 40. M. Lehnert-Didaktika kondičního tréninku
 41. M. Kudláček-Somatopedie 2
 42. L. Kováčová-Atletika 2
 43. L. Kováčová-Atletika 1
 44. L. Kováčová-Aerobik
 45. I. Klimešová-Výživa
 46. V. Karásková-Psychomotorika
 47. V. Karásková-APA
 48. O. Ješina-Rekreace a volný čas v APA
 49. O. Ješina-Psychopedie
 50. O. Ješina-Metodika akcí APA
 51. O. Ješina-Integrovaná TV
 52. Z. Janečka-Tyflopedie
 53. V. Hyklová-Rytmická gymnastika
 54. K. Hůlka_Sportovní specializace basketbal 1
 55. K. Hůlka-Diagnostika ve sportu
 56. H. Hřebíčková-Psychologie 1
 57. S. Horák-Základy penologie
 58. M. Harvanová-Psychologie 2
 59. S. Formanková-Základy terminologie
 60. S. Formánková-Zakladni gymnastika 1
 61. R. Cuberek-Metodologie výzkumu
 62. J. Buben-Všeobecná gymnastika
 63. J. Buben-Teorie a didaktika gymnastiky
 64. J. Buben-Sportovní gymnastika
 65. J. Bělka-Házená
 66. H. Bednářová-Probační mediační služba
 67. H. Bednářová-Logopedie
 68. H. Bednářová-Etopedie
 69. H. Bednářová-Andragogika
 70. R. Bartoňová-Instruktor monoski
 71. Z. Janečka-Tyflopedie 2
 72. K. Hůlka-Základy sportovního tréninku
 73. K. Hůlka-bruslení a lední hokej
 74. S. Horák-Sociokulturní kinantropologie
 75. P. Háp-Volejbal
 76. P. Háp-Didaktika sportovních her
 77. S. Formánková-Základní gymnastika 2
 78. S. Formánková-kondiční a účelová gymnastika
 79. I. Dostálová-Regenerace a rehabilitace
 80. J.Bělka -Teorie a dějiny sportu
 81. J. Wittmannová-Úvod do pohybové aktivity seniorů
 82. R. Weisser-Sportovní specializace 1-fotbal
 83. J. Válek-Historie olympionismu
 84. V. Prukner-Základy managementu
 85. V. Prukner-Didaktika atetiky 2
 86. V. Prukner-Didaktika atetiky 1
 87. M. Lehnert-Teorie sportu