29.11.2023

DVD

J. Štěpán - Didaktika úpolových sportů  ( ISBN 978-80-244-3872-6) 

Předkládaný materiál doplňuje a prohlubuje nácviky vybraných technik ve výuce úpolů se za měřením na  judo. Je určen pro studenty učitelských kombinací s tělesnou výchovou v kombinované formě.

T. B. Navrátíková - Didaktika lyžování (ISBN 978-80-244-3875-7)

Alpské lyžování patří mezi oblíbené a rozšířené sportovní aktivity u nás. V současné době prochází lyžování velkými změnami, které se týkají použití nových materiálů a technologií při výrobě sjezdových lyží. Na trhu se objevují inovované modely lyží se specifickými vlastnostmi a jejich využití se přesouvá do volného neupraveného terénu, snowparků, ale i na tvrdé preparované svahy. Lyžařská výzbroj (carvingové lyže) výrazně ovlivňují techniku lyžování a určují nové směry freeriding (volný terén), freestyle (skoky a triky), freeskiing (spojení obou), telemark, skialpinismus a další. Didaktika lyžování se zaměřuje na výuku smýkaných a řezaných oblouků, a jejich uplatnění v různých terénních i sněhových podmínkách.

T. B. Navrátíková - Snowboarding (ISBN 978-80-244-3890-0)

Snowboarding je moderním sportem a patří mezi velmi rozšířené aktivity provozované mladou generací. Je zajímavý svou proměnlivostí, rozmanitostí, prověřuje naše koordinační schopnosti a je provozován v krásném horském prostředí. Při výuce snowboardingu musíme respektovat metodiku a nepodceňovat nácvik základních dovedností. Výuku začátečníků zaměřujeme na rovnovážná cvičení, která pomáhají překonat prvotní strach a ostych. Důležité je osvojit si pocit hrany a skluzu, zvládnout jízdu na vleku a bezpečně sjet sjezdovku. Od rovnovážných cvičení na rovině přecházíme na svah mírného sklonu k driftovým až carvingovým obloukům.

J. Buben - Sportovní gymnastika (ISBN 978-80-244-3838-2)

DVD je určeno pro studenty Tv v kombinované formě studia. Obsahuje základní průpravná cvičení tvořící metodické postupy vybraných akrobatických cvičebních tvarů. Uvedená cvičení by měla přispět zejména k možnosti systematického osvojení základů akrobacie, které jsou v rámci předmětu po studentech požadovány.

K. Hůlka – Základní herní kombinace v basketbale (ISBN 978-80-244-3889-4)

Výukové DVD seznamuje studenty učitelských moborů tělesné výchovy se základními herními kombinacemi v basketbale. Teoretický rozbor herních kombinací je doplněn videoukázkami.

P. Reich – Metodika nácviku a zdokonalování herních činností jednotlivce v basketbale (ISBN 978-80-244-3874-0)

Cílem DVD je seznámit učitele s teoretickým rozborem jednotlivých HČJ: technika, taktika, klíčová místa, způsoby řešení. Dále se budeme zabývat metodickým postupem nácviku a zdokonalování HČJ v basketbale.

J. Bělka et al. - Kondiční příprava ve sportovních hrách: posilování s vlastním tělem a nestabilním závažím (ISBN 978-80-244-3867-2)

Posilování s balančními pomůckami je v dnešní době velmi preferovanou formou rozvoje síly. Předložené DVD se snaží jak teoreticky tak prakticky ukázat vhodnost zařazení balančních pomůcek pro rozvoj síly ve sportovních hrách. Praktická cvičení v DVD jsou specifická pro různé sportovní hry. V cvičeních jsou využity tyto balanční pomůcky: Theraband, medicinbal a aquahit. DVD je určeno studentům a učitelům tělesné výchovy.

J. Bělka et al.- Kondiční příprava ve sportovních hrách: rozvoj rychlosti (ISBN 978-80-244-3869-6) 

Předložené výukové DVD je určeno pro studenty a učitele tělesné výchovy. Je  rozděleno na tři částí: teorie z oblasti trénování rozvoje rychlosti, rychlostní cvičení specifická pro sportovní hry, hry s reakčním míčkem. Součástí DVD je teoretický exkurz do problematiky rozvoje rychlosti a praktické ukázky cvičení, zaměřené na rozvoj rychlosti ve sportovních hrách. Třetí kapitola se zabývá využitím reakčních míčků ve výuce tělesné výchovy a při rozvoji rychlosti.

P. Háp et al. - Kondiční příprava ve sportovních hrách: posilování s nestabilními plochami a pomůckami (ISBN 978-80-244-3873-3)

Posilování s balančními pomůckami je v dnešní době velmi preferovanou formou rozvoje síly. Předložené DVD se snaží jak teoreticky tak prakticky ukázat vhodnost zařazení balančních pomůcek pro rozvoj síly ve sportovních hrách. Praktická cvičení v DVD jsou specifická pro různé sportovní hry. Ve cvičeních jsou využity tyto balanční pomůcky: overbal, gymball, bosu a TRX. DVD je určeno studentům a učitelům tělesné výchovy.

P. Háp et al. - Kondiční příprava ve sportovních hrách: rozvoj agility a koordinace (ISBN 978-80-244-3868-9)

Výukové DVD je zaměřeno na využití žebříku při rozvoji rychlosti a koordinace ve sportovních hrách. Součástí DVD je teoretická část zabývající se rozvojem rychlosti a koordinace pomocí frekvenčního žebříku. V praktické části jsou ukázky různých typů cvičení a různých poloh frekvenčních žebříků, které lze využít při rozvoji rychlosti ve sportovních hrách. DVD je určeno studentům a učitelům tělesné výchovy.

V. Prukner - Atletika 3 

Součástí vytvořeného DVD Atletika 3 je seznámení studentů s výukou rozšiřující atletiky, která v sobě obsahuje netradiční školní atletické disciplíny a která navazuje na základní atletiku. Studenti si vyzkoušejí techniku překážkového běhu, včetně zvládnutí korektního překážkářského rytmu, dále potom švihovou techniku běhu v zatáčce, která je využitelná ve spr interských disciplínách, počínaje tratí běh na 150 m.

I. Machová et al. - Atletika 1 a 2 (ISBN 978-80-244-3870-2)

Zvládnutí základních pohybových dovedností jako je běh, skok a hod by mělo být pro člověka přirozené a zároveň nezbytné pro jeho další sportovní rozvoj. Jmenované pohybové dovednosti jsou součástí základní atletiky a jejich technické zvládnutí je předpokladem pro budoucí sportovní výkon. Předložené DVD Atletika 1 a 2 obsahuje metodický návod (teoretický i praktický) pro nácvik techniky běhu (běžecká cvičení, švihová a šlapavá technika), nízkého startu, štafetový běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem a vrh koulí.