29.11.2023

Výzva doc. Mazala pro první skupinu autorů EDO

Vážené kolegyně, kolegové, autorky a autoři EDO. Pokud máte zájem začít tvořit a psát E-learningové distanční opory co nejdříve, tedy v první etapě, zrealizujte prosím následující. Pozorně si přečtěte na www stránkách projektu (http://iks.upol.cz) jak tvořit EDO, tedy e-learningovou oporu. Doporučuji: Udělejte si svůj vlastní scénář práce a rozvrhněte obsah EDO do kapitol. Pokud máte dostatek podkladů a aktuálního, současného materiálu, začněte psát do ŠABLONY a tvořte. Pokud si nebudete jisti, tak zvažte šablonu a napište si bez entrů text nejdříve mimo šablonu, opravte cca 6x a potom text převedete nebo převedeme  do šablony, což je celkem jednoduché, pokud dodržíte zásady nezbytné pro tvorbu kvalitního  distančního textu. Využijte dovolenou pro regeneraci  a také pro příjemné tvoření tak, aby za dobu  prázdnin za námi něco zůstalo.

Hezké dny s tvorbou Vašeho EDO přeje Ferda Mazal